Šachový oddíl Mohelnice
Aktualizováno: 12.07.2020
Dnes je: 14.duben
Šachový klub Mohelnice
Stránky mimo provoz

40 let mohelnického šachu (1972 – 2012)
Datované počátky organizované šachové hry v Mohelnici sahají do přelomu čtyřicátých a padesátých let. První nalezenou zmínku nám poskytl známý šachový publicista a historik Jan Kalendovský z Brna ve výstřižku z olomoucké Stráže lidu ze 17.prosince 1949, v níž vedl šachovou hlídku Rudolf Mikulka, s následujícím obsahem:
Šach. klub Mohelnice. V říjnu byl sehrán přátelský zápas se šachovým kroužkem Zábřeh v Zábřehu, s odvetným utkáním v Mohelnici, s celkovým výsledkem 18:8 pro Zábřeh. Dne 14. XI. sehrál A. Krejčí simultánku v Lošticích proti 9 hráčům a výsledkem 7 výher, 2 prohry. Dne 21.XI. sehrán byl zápas Mohelnice - Loštice s výsledkem 11:3. Odvetné utkání 30.XI. vyhrála opět Mohelnice 10:4. Dne 23.XI. sehrál J. Hroch v klubu simultánku na 12 prknech s výsledkem 6 výher, 6 proher.
Začátkem prosince sehrán byl bleskový turnaj za účasti 10 místních hráčů. Zvítězil J. Hroch s 9 body, Hackenberger 7 atd. Během této doby sehrán byl klubovní turnaj pro rok 1949 s výsledkem: Krejčí a Hroch 15, Fiala 13, Hackenberger 12,5, Zdráhal 11, Komárek 9, Chvátal 8,5, Koutník 8, Roman 7, Pehal a Budiš 6, Vacula a Ševčík 5,5, Sedláček 4, Václavek a Portyš 3, Martinec 0. Dne 9.XII. konána výborová schůze s usnesením zřídit šachové kroužky ve... (Zde bohužel výstřižek končí, pozn. JK)
V padesátých letech byla prvními šachovými příznivci, Ing.L.Drlíkem a p.Mádrem, organizována pravidelná šachová setkání. V letech 1957-58 vznikl v rámci Tělovýchovné jednoty Spartak Mohelnice šachový oddíl, který se zapojil do okresního přeboru družstev. Po jednom roce působení však oddíl zanikl a obnovení činnosti nastalo až v létě roku 1972. Mezi zakládající členy oddílu, kteří se šachem nadále aktivně zabývají, patří, kromě současného předsedy oddílu Karla Volka i Václav Milfort z oddílu LOKO Zábřeh.
Prvním předsedou oddílu se stal Jan Dajčar. V počátcích činnosti tvořilo členskou základnu 9 šachistů, kteří se přihlásili do okresního přeboru družstev. Značné oblibě se tehdy těšil korespondenční šach, ve kterém se 6 členů oddílu zapojilo do národních turnajů a dva do mezinárodních soutěží ICCF. Kromě zmíněných sportovních aktivit odpracovali členové oddílu v roce 1972, na tehdy dobrovolně povinných brigádách TJ, 80 brigádnických hodin. Jak dále vyplývá z prvního písemného dokumentu zachycující zprávu o činnosti oddílu v jeho počátcích, potýkal se již tehdy klubový život s problémy týkající se hrací místnosti. V těch dobách se hrálo v klubovně na stadionu, kde správce objektu, aby nemusel neustále běhat s klíči a otevírat vchod, požadoval hromadný příchod všech šachistů. Inu, šachisté to nikdy neměli a nemají dosud lehké, jak o tom svědčí i další zmínka konstatující, že „všechny výdaje na cestovné, opravu a pořízení šachového materiálu si hráči hradí z vlastních prostředků“.
V sedmdesátých letech se členové oddílu aktivně zúčastňovali, tehdy bohaté, činnosti šachového oddílu v nedalekém Zábřehu, zejména oblíbených simultánek známých osobností šachového života u nás, jakými byli F. Pithart, V. Hort, V. Jansa a další.
Počátkem roku 1979, po návratu z vojenské prezenční služby, převzal po obětavém činovníku Jaroslavu Smitalovi, který se přestěhoval až do vzdálených Jinců v Brdech, otěže předsednictví oddílu Karel Volek, a to až do dnešní doby. V roce vzniku oddílu (1972) započala i spolupráce s nově vzniklým Domem pionýrů a mládeže v Mohelnici, založením šachového kroužku mládeže. Ten vyvíjí činnost dodnes v rámci zájmových kroužků Domu dětí a mládeže Magnet, Mohelnice, který vytváří potřebné zázemí pro soutěžní činnost družstev.
V roce 1987 se uskutečnil I.ročník turnaje Mohelnice OPEN, který se v průběhu let stal početně navštěvovanou akcí s nejdelší nepřerušenou tradicí v Olomouckém kraji.
Rok 1995 se zapsal do historie mohelnického šachu prvním vítězstvím v okresním přeboru družstev s postupem do oblastního přeboru. Ve stejném roce byla navázána spolupráce se šachovým oddílem TJ Slavoj Čerčany a sehráno první přátelské utkání s názvem "O Dlabáčkovo bílé". Dlouhodobá spolupráce probíhá se šachisty z nedaleké Stavenice.
Během pracovního působení předsedy K.Volka v Praze, došlo k navázání spolupráce s pražským sdružením SOKRATES 2001 - přátel hry šachové, na jehož základě oddíl zorganizoval v letech 1998, 2000, 2001 a 2002 společensko-reprezentační akce za účasti našich tehdejších předních šachových reprezentantů WIM G.Hitzgerové, WIM P.Mazákové, GM D.Navary, IM P.Vávry, L.Černouška, významného činitele na poli šachové diplomacie IM prof. F. Blatného a dalších osobností.
V činnosti šachových klubů u nás ojedinělým počinem se stalo v roce 1997 vydávání regionálního šachového zpravodaje Gambit a to v počátku ve dvou oblastních mutacích pro okres Benešov a Šumperk. Od roku 2003 je vydáván jako oficiální zpravodaj Šachového svazu Olomouckého kraje. Tento dvouměsíčník přináší kromě výsledkového servisu soutěží v regionu též informace a zprávy z klubového života, rozhovory s osobnostmi šachového sportu a zajímavosti kolem šachu.
Významu prezentace činnosti oddílu pro popularizaci šachu jsou si mohelničtí vědomi a využívají k tomuto účelu městský zpravodaj, místní televizi i internet, na kterém mají svoji webovou stránku. Aktivně působí v šachovém hnutí Karel Volek jako předseda Okresního šachového svazu Šumperk.
V sezóně 2003/04 došlo vlivem transformace soutěží družstev k zařazení mohelnického družstva do Krajského přeboru družstev Olomouckého kraje.
V srpnu 2004 byla založena tradice víkendové, společensko-sportovní, akce v Šumperku – Temenici, organizované členem oddílu Milanem Hájkem. Jedná se o dvoudenní program vrchovatě naplněný sportovním a šachovým soutěžením.
Největšího historického úspěchu v soutěži jednotlivců dosáhl v roce 2006 Martin Formánek 16.místem (z 392 zúčastněných) v druhém nejvýše nasazeném turnaji s názvem „Jihlavanka Open“ na turnaji „Czech Open“ v Pardubicích, se statutem amatérského mistrovství Evropy. Obdobně si na turnaji v Pardubicích dobře vedl již v roce 1993 Karel Volek, který v turnaji „Jilistour“ zvítězil za účasti 100 hráčů se 100% bodovým ziskem.
V roce 2007, symbolicky k 35.výročí existence mohelnického šachu, vybojovalo družstvo DDM&TJ Mohelnice druhé místo v Krajském přeboru družstev, které patří k historicky nejlepšímu dosaženému výsledku. V tomto roce dochází k další významné události v historii klubu. Po rozdělení mateřské TJ MEZ Mohelnice na větší část oddílů, které přešly do Sokola Mohelnice, zvolili šachisté samostatnou cestu a zaregistrováním stanov na MV ČR založili občanské sdružení DDM&TJ Mohelnice, o.s., se samostatnou právní subjektivitou.
V současné době tvoří mohelnický klub 20 registrovaných členů. Ve své činnosti se zaměřuje především na výchovu šachové mládeže, která se pravidelně schází v DDM Magnet, Mohelnice. Velmi dobrých výsledků dosahujeme v nejmladší věkové kategorii především zásluhou teprve šestiletého Jana Koláře.
Mohelničtí šachisté i nadále vyvíjí úsilí, aby i přes náročné ekonomické podmínky úspěšně rozvíjeli svoji činnost a svým dílem tak přispěli k dobré propagaci města Mohelnice.
"Nad dosaženými výsledky na šachovnici jsou důležité především vztahy mezi lidmi".
© 2005-2013 otisek mohelnice